Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Skrzynki – część B i C, gmina Kórnik - WB1-PP.6722.9.2020

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.26.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji z dnia 2 sierpnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.27.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji z dnia 1 sierpnia 2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.24.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 4 lipca 2022 r. - WB1-PP.6733.24.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 5 lipca 2022 r. - WB1-PP.6733.26.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 5 lipca 2022 r. - WB1-PP.6733.27.2022

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Skrzynki, w rejonie ul. Poznańskiej
gmina Kórnik – etap 2 - WB1-PP.6722.8.2017

Obwieszczenie Burmistrza

o przedłużeniu wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, obejmującego grunty miejscowości Koninko, Szczytniki, Kamionki, Bnin, Czołowo, Konarskie, Radzewo, Czmoniec, Czmoń i Błażejewko oraz części obrębów Żerniki, Gądki, Borówiec, Skrzynki, Kórnik, Biernatki – jezioro i Dziećmierowo na zachód od S11, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Termin wyłożenia następuje w dniach  od 23 maja 2022 r. do 8 lipca 2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.24.2022

Strony