Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10 listopada 2021 r. - WB1-PP.6733.86.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.86.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Szkolnej i Klonowej - WB-PP.6722.3.2019

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21 września 2021 r. -  WB1-PP.6733.64.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WB1-PP.6733.64.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 9 sierpnia 2021 r. (WB1-PP.6733.51.2021)

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.64.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wydaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik decyzji znak: WB1-PP.6733.44.2021 z dnia 9 lipca 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Burmistrza

o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: WB1-PP.6733.44.2021

Obwieszczenie Burmistrza

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - WB1-PP.6733.51.2021

Strony