Back to top

Obwieszczenia Burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach ewidencyjnych 149/3 i 149/5, gmina Kórnik 

Obwieszczenie Burmistrza

budowie podłączenia do sieci wodociągowej istniejącego placu sołeckiego,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid.: 48/25, 48/26, 48/27, 48/16, 50/35, 57/28, 57/29, 57/35,położonej w obrębie geodezyjnym Skrzynki, gm. Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

512/5, położonej w obrębie geodezyjnym Czmoń, gmina Kórnik, dla inwestycji obejmującej budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz budynku handlowo - usługowego.

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wgląduprojektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Poznańskiej i Woźniaka oraz jeziora Skrzynki Duże, obręb geodezyjny Skrzynki i Kórnik, gmina Kórnik

Obwieszczenie Burmistrza

 budowie sieci kanalizacji sanitarnej,na nieruchomości składającej się z działek oznaczonych nr ewid. 456/4, 455/1, 455/2, 405/1,położonej w obrębie geodezyjnym Kamionki, gm. Kórnik.

Obwieszczenie Burmistrza

projekt planu terenów położonych w rejonie Os. Świerkowego,  Os. Brzozowego, Os. Lipowego oraz w rejonie ul. Jesiennej i ul. Zimowej, obręb Skrzynki

Obwieszczenie Burmistrza

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

Obwieszczenie Burmistrza

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik, ze zmianą obejmującą działki o numerach ewid. 149/3 i 149/5, obręb Skrzynki, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Strony